Wettelijke-waarschuwing

Gebruiksvoorwaarden van de Website

AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten biedt op haar webpagina’s informatie aan met betrekking tot het type activiteit, producten en diensten die het uitvoert.

AUBE PRET IMMO is wettelijk als volgt geregistreerd:

Orias-nummer: 13004073
SIRENE-nummer: 535 032 387
NAF-code: 6492Z
RCS TROYES

Adres: 45 RUE ANDRE BEURY 10000 TROYES – FRANKRIJK
Managers: Julien KAMPIOEN & BEUMER Jurgen
Tel: + 33 6 44 69 38 33

AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten behoudt zich het recht voor om de informatie in AUBE PRET IMMO bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, en kan zelfs de toegang tot de informatie beperken of weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving.

In het bijzonder behoudt AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten zich het recht voor om de toegang tot haar website te elimineren, te beperken of te voorkomen wanneer zich technische problemen voordoen als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten, naar haar mening, de de standaard beveiligingsniveaus die zijn aangenomen voor het goed functioneren van genoemde website te annuleren.

In geen geval zal AUBE PRET IMMO– Krediet en Financiële Diensten verantwoordelijk zijn voor verliezen, schade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, die geproduceerd in de computersystemen of die veroorzaakt door de introductie van virussen en/of computeraanvallen. AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten is niet verantwoordelijk voor schade die gebruikers kunnen lijden als gevolg van onjuist gebruik van deze website en, op welke manier dan ook, voor vallen, onderbrekingen, afwezigheid of defecten in de telecommunicatie.

AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, volledigheid of actualisering van de informatie die niet haar eigen uitwerking is en waarvoor een andere bron wordt vermeld, noch voor die op andere websites via hyperlink of link van , verstrekt aan de gebruiker als alternatieve informatiebronnen, die worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden die voor dit doel vereist zijn door de eigenaren van genoemde websites, waarvoor AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor zover hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bovengenoemde informatie.

In geen geval zullen de bovengenoemde hyperlinks worden beschouwd als een aanbeveling, sponsoring of verspreiding door AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten van de informatie, producten en/of diensten, of, in het algemeen, inhoud die eigendom is van derden, aangeboden door deze of op enigerlei wijze door hen openbaar gemaakt.

AUBE PRET IMMO – Krediet en Financiële Diensten is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke discrepanties die kunnen ontstaan ​​tussen de gedrukte versie van haar documenten en de elektronische versie ervan die op haar webpagina’s is gepubliceerd.

Het geheel van deze website, dat wil zeggen de elementen waaruit het bestaat (teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, audiobestanden, softwarebestanden, kleurencombinaties), evenals de structuur, selectie en volgorde van de inhoud, zijn beschermd door de voorschriften van intellectuele en industriële eigendom, en mogen niet het onderwerp zijn van exploitatie, reproductie, distributie, wijziging, openbare communicatie, overdracht of transformatie of enige andere vorm van verspreiding die niet uitdrukkelijk is toegestaan.

Toegang tot deze website verleent gebruikers geen enkel recht of eigendom op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud op deze website.

AUBE PRET IMMO– Krediet en Financiële Diensten behoudt zich het recht voor om de overeenkomstige juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers die intellectuele en/of industriële eigendomsrechten schenden of schenden.